ARTICLE

ทดสอบบทความ อาชีพใดตอบ Life Style Gen Z (2)

การจัดงานในครั้งนี้ ได้แบ่งปันความรู้ให้กับตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษา 

โดยแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “อาชีพใดตอบ Life Style Gen Z” 

พร้อมพาเยี่ยมชมกระบวนการจัดจำหน่าย และการให้บริการหลังการขายมีสถาบันการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมดูงานถึง 12 สถาบัน ประกอบด้วย 

1. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
3. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
7. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
8. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
10.วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
12. วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ติดต่อทีมงาน BABIATORS

ทาง e-mail: Altonshop@hotmail.com
ทางโทรศัพท์: 084 661 6541
เวลาทำการ 09.00 – 18.00 (จ.-ศ.), 10.00-15.00 (ส.-อ.)